Laat Middelnederlands klinken!

Over Vogala

Nog altijd spreekt de middeleeuwse literatuur tot onze verbeelding. Heden ten dage betekent dat vooral lezen over de middeleeuwse literatuur; zelden of nooit er echt naar luisteren. Deze app wil in deze lacune voorzien door een keur aan middeleeuwse fragmenten te laten horen, telkens vergezeld van de originele tekst en een moderne vertaling. We pretenderen daarbij niet de middeleeuwse uitspraak volmaakt te hebben gereconstrueerd; dat zal de wetenschap nooit lukken. Maar het is wel een redelijke benadering van de taal van toen. En bovenal heeft het speciale waarde om die oude teksten weer te laten leven op de manier waarvoor ze meestal waren bedoeld: als teksten voor de voordracht.

Het ligt in de bedoeling dat regelmatig nieuwe teksten in Vogala verschijnen.

De app Vogala is ontwikkeld naar een idee van en in opdracht van prof.dr. Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar te Utrecht.

Projectcoördinatie: dr. Hubert Slings

Verzorging van transcripties en vertalingen: dr. Ingrid Biesheuvel

Vormgeving en techniek: ab-c media, Leiden i.s.m. Proof of Concept, Hilversum

Met dank aan: Menno Bentveld, Veerle Fraeters, Louise Fresco, Camerata Trajectina o.l.v. Louis Peter Grijp, Jef Jacobs, Ensemble Trigon o.l.v. Margot Kalse, Joep Leerssen, Rick de Leeuw, Han Nijdam, Paul Schnabel, Remco Sleiderink, Jean-Marc van Tol, Mieke van der Weij en Frank Willaert.

Tevens dank aan: de Historische Uitgeverij voor toestemming voor het gebruik van de liederen van Hadewijch, Aliud Records voor drie liederen 'Gezongen Devotie' en Camerata Trajectina voor een aantal liederen in verschillende categorieën.

Reacties op deze app kunnen ingestuurd worden via fritsvanoostrom.nl/contact

© 2014 - Idee en samenstelling Frits van Oostrom. Overige copyrights voorzover van toepassing staan vermeld in de colofons per fragment.