Het Onzevader uit het Luikse Diatessaron

Het Onzevader uit het Luikse Diatessaron Het Middelnederlands kent meerdere versies van het Onzevader. Hier een prozaversie uit het zogenoemde Luikse Diatessaron.

Gelezen door Jef Jacobs
Alse ghi bedt, so segt: Onse vader die best in den hemele, ghegheilegt si dijn name, toe comende si dijn rike, gheschin mote dijn wille beide in hemelrike ende in ertrike. Onse daghliksche broet verleene ons, ende verghef ons onse schout, also ghelike alse wise vergheven den ghenen die ons schuldech sijn, ende en beghef ons nit in onsen koringen, mar verlose ons van arghe.
Als u bidt, zeg dan: Onze Vader die in de hemel is, geheiligd moge jouw naam zijn, je rijk moge komen, je wil moge geschieden zowel in de hemel als op de aarde. Geef ons ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, zoals wij die vergeven aan degenen die ons schuldig zijn, en leid ons niet in onze bekoringen, maar verlos ons van het kwaad.