De Dag des Oordeels

De Dag des Oordeels De vijftien tekenen voor de Dag des Oordeels

Gelezen door Han Nijdam, vertaling Oebele Vries
Thit send tha fiftine tekna, ther er domesdi koma skilun, ther sancte Ieronimus fand escrivin an thera Iothana bokon.
1. Thes erosta dis sa stigath alle wetir fiuwertich fethma bova alle bergon and stondath to likere wis and thiu mure, ther fon stene ewrocht is.
2. Thes otheres dis sa werthath se lik there selva skipnese, ther se bifara weron.
3. Thes thredda dis fallath se al sa side, thet se nen age bisia ne mi.
4. Thes fiarda dis sa somniat se alle fiskar, ther send an tha wetiron, tosemine and hropath al to Godi, and tha stifne net nen manniska, buta God alena.
5. Thes fifta dis burnath alle wetir fon asta there wralde to westa there wralde.
6. Thes sexta dis sa send alle bamar and alle gerso mith ena blodiga dawe bifangen.
7. Thes siugunda dis sa fallath alle tha timber fon asta there wralde to westa there wralde and werthat algadur tobreken.
8. Thes achtunda dis sa falt thi sten wither thene sten and tobrekth alsemin and tha berga werthath eifnad.
9. Thes niugunda dis sa werth alsa grat irthbivinge, sa ther fon onbiienne there wralde er nen saden nas.
10. Thes tianda dis werth thiu wrald eivenad an there selva skipnese, ther se was, er se use drochten eskepen hede.
11. Thes andlofta dis sa gunth thi manniska with thene otherne and ne mi nen mon otheron ondwardia fon there nede and fon tha ongosta, hwande thenne is iahwelik mon thes sinnes
biravad.
12. Thes twilifta dis sa werth egadurad alle thet benete efter there wralde anna ene stidi.
13. Thes thredtinda dis sa fallath alle tha stera fon tha himule.
14. Thes fiuwertinda dis sa stervath alle tha liode and skilun therefter upstonda mith othera dathon.
15. Thes fiftinda dis sa burnt alle thiu wrald fon asta there wralde to westa there wralde al to there hilleporta.
Therefter werth domesdi. Sa cumth use hera mith alle sine anglon and mith alle sine heligon; sa bevath alle thiu wrald alsa thet espene laf, alsa se hini siath mith tha criose and mith tha spiri and mith tha neylon and mith there thornena crona and mith tha fif wndon, ther hi an tha
criose tholade fori us
and fori al mannesklik slachte.
Dit zijn de vijftien tekenen die voor de Dag des Oordeels zullen geschieden, zoals Sint Hieronymus geschreven vond in de boeken der Joden.
1. De eerste dag stijgen alle wateren veertig vadem boven alle bergen en staan gelijk een muur die uit steen is opgetrokken.
2. De tweede dag worden zij in dezelfde staat gebracht als zij voordien waren.
3. De derde dag vallen zij zo diep dat geen oog ze kan zien.
4. De vierde dag verzamelen zich alle vissen die in de wateren zijn, en roepen alle tot God en hun stem verneemt geen mens, maar God alleen.
5. De vijfde dag branden alle wateren van het oosten van de wereld tot het westen van de wereld.
6. De zesde dag zijn alle bomen en alle grassen met een bloedige dauw bedekt.
7. De zevende dag vallen alle bouwwerken ineen van het oosten van de wereld tot het westen van de wereld en worden alle vernietigd.
8. De achtste dag valt de ene (rots)steen op de andere en breekt geheel in stukken en de bergen worden geslecht.
9. De negende dag vindt er zo’n zware aardbeving plaats als er vanaf het begin van de wereld nog niet is geweest.
10. De tiende dag wordt de wereld geslecht tot dezelfde staat waarin zij was voordat onze Heer ze had geschapen.
11. De elfde dag keert de (ene) mens zich tot de andere en geen man kan de ander antwoorden vanwege de nood en vanwege de angst, want dan is iedere man van zijn zinnen beroofd.
12. De twaalfde dag wordt al het gebeente van de gehele wereld op één plaats bijeengebracht.
13. De dertiende dag vallen alle sterren van de hemel.
14. De veertiende dag sterven alle mensen en zij zullen daarna opstaan met de andere doden.
15. De vijftiende dag brandt geheel de wereld van het oosten van de wereld tot het westen van de wereld al tot aan de hellepoort.

Daarna breekt de Dag des Oordeels aan. Dan komt onze Heer met al zijn engelen en met al zijn heiligen; dan beeft geheel de wereld als het espenloof, wanneer zij Hem ziet met het kruis en met de speer en met de nagelen en met de doornenkroon en met de vijf wonden die Hij aan het kruis duldde voor ons en voor geheel het mensengeslacht.