Hoe men een stad moet besturen

Hoe men een stad moet besturen In Der leken spiegel (ca. 1325) van de Antwerpse schepenklerk Jan van Boendale staat een korte tekst met aanwijzingen hoe een stad te besturen. Het betreft de vroegste vindplaats van deze tekst, die een veel wijdere verbreiding heeft gekregen en die onder andere nog steeds te lezen staat op de balken in een van de zalen van het Brusselse stadhuis.

Gelezen door Paul Schnabel
Hoe men ene stat regeren sal

Die ene stat willen regeren,
Selen dese poente hanteren.
Eendrachtech sijn met trouwen;
Ghemene orbore anscouwen;
Hoer vriheit niet laten breken;
Om ghemeen dinc dicke spreken;
Dstat bevelen den vroeden;
Tghemeene ghelt nauwe hoeden
Ende keren te meester baten;
Te vriende houden domsaten;
Te rechte houden ghelike
Als wel darme als de rike;
Vaste houden hoer statute;
Die quade altoes werpen ute;
Ghetrouwe sijn den here.

Dits der ouder wisere lere;
Ende waer een ghebrect van desen,
Daer staet die stat in vresen.
Hoe men een stad moet besturen

Zij die een stad willen besturen,
moeten deze punten in praktijk brengen.
Eensgezind en trouw zijn;
het algemeen belang in het oog houden;
hun vrijheid niet laten schenden;
vaak spreken over gemeenschappelijk belang;
de stad toevertrouwen aan wijze mannen;
het gemeenschapsgeld zorgvuldig bewaken
en zo aanwenden dat het optimaal baat;
de omwonenden te vriend houden;
gelijke behandeling huldigen
voor zowel armen als rijken;
de hand houden aan de stedelijke verordeningen;
kwaadwillenden buitensluiten;
trouw zijn aan de landsheer.

Zo luidt de leer van oude wijzen;
en waar één van deze punten ontbreekt,
daar verkeert de stad in gevaar.