Het Onzevader - een prozaversie

Het Onzevader - een prozaversie Het Middelnederlands kent meerdere versies van het Onzevader. Hier een variant in proza uit een Noord-Nederlandse vertaling van het Nieuwe Testament.

Gelezen door Jef Jacobs
Vader onse, du bist inden hemelen, gheheylighet sij dijn name, toecomen moet dijn rike, dijn wille ghescie inder eerden als inden hemel. Ghif ons huden onse daghelikes broet, ende verghif ons onse scolt als wij den ghenen doen die onse schuldenaers sijn, ende en laet ons niet leyden in becoringhen, mer verloesse ons van allen quaden. Amen.
Onze Vader, jij bent in de hemel, geheiligd zij je naam, moge jouw rijk komen, moge jouw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals wij dat aan diegenen doen die onze schuldenaars zijn, en laat ons niet in bekoring leiden, maar verlos ons van alle kwaad. Amen.