De mystieke ziel

De mystieke ziel De Brabantse non Beatrijs van Nazareth (1200-1268) beschrijft in een mystiek geschrift de doorwerking van de goddelijke minne in de ziel van de mens.

Gelezen door Veerle Fraeters
Ende also gelijc als die vesch, die swemt in die wijtheit van der vlut ende rast heme in die diepheit, ende als die vogel, die kunlike vliegt in die hochheit van der logt, gelijker wijs gevulse haren geest vrilike wandelende in die wijtheit, ende in die diepheit ende die verweentheit der minnen.
En zoals een vis, die zwemt in de onmetelijke ruimte van het water en rust in de diepe zee, en zoals een vogel, die onverschrokken vliegt in de hoge lucht, precies zo beleeft zij hoe haar geest zich vrij beweegt in de weidsheid, en in de diepte en de zaligheid van de minne.