De schepping van Adam

De schepping van Adam De schepping van Adam, een po√ętische tekst die behalve in het Fries in meerdere Europese talen is overgeleverd.

Gelezen door Han Nijdam, vertaling Oebele Vries
God scop thene eresta meneska, thet was Adam, fon achta wendem:
thet benete fon tha stene,
thet flask fon there erthe,
thet blod fon tha wetere,
tha herta fon tha winde,
thene togta fon tha wolkem,
thet swet fon tha dawe,
tha lokkar fon tha gerse,
tha agene fon there sunna;
and tha blerem on thene helga om,
and tha scope Eva fon sine ribbe, Adames liava.
God schiep de eerste mens, dat was Adam, van acht zaken:
de botten van het gesteente,
het vlees van de aarde,
het bloed van het water,
het hart van de wind,
de gedachten van de wolken,
het zweet van de dauw,
de haarlokken van het gras,
de ogen van de zon;
en toen blies hij daar de heilige adem overheen,
en toen schiep hij Eva uit zijn rib, Adams liefje.